Nhượng vé
Nhượng vé Sài Gòn - Vinh ngày 29/03/2020
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Vinh, Việt Nam - (VII)
Hãng: Jetstar
Số hiệu: BL554
Ngày đi: 06/03/2020
Giá vé: 400000
Họ tên: Tran Van Tuan
Điện thoạii: 0934933688
Email: trangtran230590@gmail.com
Nhượng vé Sài Gòn - Vinh ngày 29/03/2020
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Vinh, Việt Nam - (VII)
Hãng: Jetstar
Số hiệu: BL554
Ngày đi: 29/03/2020
Giá vé: 400000
Họ tên: Tran Van Tuan
Điện thoạii: 0934933688
Email: trangtran230590@gmail.com
nhượng vé vietnamairlies.500k/một chiều hn-hcm và hcm-hn
Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Vietnam Airlines
Số hiệu: VN237
Ngày đi: 06/03/2020
Giá vé: 500.000
Họ tên: trần văn nghĩa
Điện thoạii: 0888839912
Email: tranvananhnd91@gmail.com
nhượng vé vietnamairlies.500k/một chiều hn-hcm và hcm-hn
Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Vietnam Airlines
Số hiệu: VN237
Ngày đi: 06/03/2020
Giá vé: 500.000
Họ tên: trần văn nghĩa
Điện thoạii: 0888839912
Email: tranvananhnd91@gmail.com
nhượng vé vietnamairlies.500k/một chiều hn-hcm và hcm-hn
Điểm khởi hành: HA NOI
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Vietnam Airlines
Số hiệu: VN237
Ngày đi: 10/03/2020
Giá vé: 500.000
Họ tên: trần văn nghĩa
Điện thoạii: 0888839912
Email: tranvananhnd91@gmail.com
NHƯỢNG VÉ GIÁ RẺ TP.HCM - PLEIKU NGÀY 28/02
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Pleiku, Việt Nam - (PXU)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ396
Ngày đi: 28/02/2020
Giá vé: 800.000VNĐ
Họ tên: LUONG THI NGA
Điện thoạii: 0908401618
Email: thynga2014@gmail.com
Thay đổi lịch làm việc nhượng lại vé máy bay
Điểm khởi hành:
Điểm đến:
Hãng: Vietnam Airlines
Số hiệu: VN 266
Ngày đi: 27/02/2020
Giá vé: 400,000
Họ tên: Nguyễn Vân Anh
Điện thoạii: 0846399864
Email: nguyenthucquanutopian@gmail.com
Thay đổi lịch làm việc nhượng lại vé máy bay
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Hãng: Vietnam Airlines
Số hiệu: VN 266
Ngày đi: 27/02/2020
Giá vé: 400,000
Họ tên: Nguyễn Vân Anh
Điện thoạii: 0846399864
Email: nguyenthucquanutopian@gmail.com
NHƯỢNG VÉ GIÁ RẺ CHU LAI TP.HCM NGÀY 16/2
Điểm khởi hành: Quảng Nam, Việt Nam - (TAM)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ379
Ngày đi: 16/02/2020
Giá vé: 644K
Họ tên: LUONG THI NGA
Điện thoạii: 0908401618
Email: thynga2014@gmail.com
NHƯỢNG VÉ GIÁ RẺ TP.HCM - CHU LAI NGÀY 14/2
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Quảng Nam, Việt Nam - (TAM)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ1372
Ngày đi: 09/02/2020
Giá vé: 554K
Họ tên: LUONG THI NGA
Điện thoạii: 0908401618
Email: thynga2014@gmail.com
NHƯỢNG VÉ GIÁ RẺ TP.HCM - CHU LAI NGÀY 14/2
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Quảng Nam, Việt Nam - (TAM)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ1372
Ngày đi: 14/02/2020
Giá vé: 554K
Họ tên: LUONG THI NGA
Điện thoạii: 0908401618
Email: thynga2014@gmail.com
NHƯỢNG VÉ TP.HCM ĐI PLEIKU NGÀY 28/2/2020 - 17h
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Pleiku, Việt Nam - (PXU)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ396
Ngày đi: 05/02/2020
Giá vé: 774000
Họ tên: LE HILLARY HIỀN THÚY
Điện thoạii: 0908401618
Email: thynga2014@gmail.com
NHƯỢNG VÉ TP.HCM ĐI PLEIKU NGÀY 28/2/2020 - 17h
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Pleiku, Việt Nam - (PXU)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ396
Ngày đi: 05/02/2020
Giá vé: 774000
Họ tên: LE HILLARY HIỀN THÚY
Điện thoạii: 0908401618
Email: thynga2014@gmail.com
NHƯỢNG VÉ TP.HCM ĐI PLEIKU NGÀY 28/2/2020 - 17h
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Pleiku, Việt Nam - (PXU)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ396
Ngày đi: 05/02/2020
Giá vé: 774000
Họ tên: LE HILLARY HIỀN THÚY
Điện thoạii: 0908401618
Email: thynga2014@gmail.com
NHƯỢNG VÉ TP.HCM ĐI PLEIKU NGÀY 28/2/2020 - 17h
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Pleiku, Việt Nam - (PXU)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ396
Ngày đi: 05/02/2020
Giá vé: 774000
Họ tên: LE HILLARY HIỀN THÚY
Điện thoạii: 0908401618
Email: thynga2014@gmail.com