ĐẶT VÉ MÁY BAY
Khứ hồi
Một chiều

SGN

Hồ Chí Minh

HAN

Hà Nội

ADT(12+)
CHD(2-11)
INF(<2)